Parteneri

Primăria Municipiului Iaşi, promorul acestui proiect, s-a axat pe dezvoltarea unor parteneriate durabile, bazate pe responsabilitate şi încredere încă din perioada de elaborare a proiectului “Istoria minorităţilor – o abordare cultural artistică a diversităţii”. Alegerea parteneriatelor este una eficientă şi strategică, domeniile de lucru ale acestor parteneriate fiind în concordanţă cu obiectivele stabilite prin proiect.

UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” IAȘI

Urmând un model verificat în Occident, unde instituţiile de învăţământ superior sunt centre de cercetare puternice şi competitive la nivel internaţional, cercetarea ştiinţifică a devenit o direcţie strategică de dezvoltare la Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza”, care colaborează şi pe această linie cu 265 de universităţi din lume. O componentă majoră a proiectului „Istoria minorităţilor – o abordare cultural artistică a diversităţii” este cercetarea istorică, ce contribuie la realizarea documentării istoriei culturale prin reconstituirea contribuţiei istorice a minorităţilor etnice şi confesionale la geneza şi evoluţia oraşului Iaşi. Cercetarea istorică a minorităţilor este coordonată de “Universitatea Al. I. Cuza” din Iaşi, care are un reprezentant în echipa de management a proiectului, rezultatele urmând a fi expuse în şase conferinţe tematice sub egida “Iaşi – oraş al diversităţii culturale”. Ca rezultat al cercetării istorice se va publica o monografie istorică a minorităţilor din Iaşi, ediţia urmând a fi tipărită în 250 de exemplare şi va fi organizată o expozitie la Muzeul “Universităţii Al. I. Cuza”, în vederea recuperării memoriei urbane privind convieţuirea dintre cele mai importante comunităţi istorice ale Iaşului.

ASOCIAȚIA „PROROMA” IAȘI

Asociaţia “Pro Roma” din Iaşi, prin reprezentantul acesteia în echipa de management a proiectului va coordona, împreună cu promotorul acestui proiect, pregătirea şi organizarea “Săptămânii diversităţii la Iaşi” şi va fi liantul ce va asigura o comunicare eficientă cu reprezentanţii comunităţilor culturale şi minorităţilor invitate să participle la evenimente. Asociaţia “Pro Roma” va pune la dispoziţia proiectului, pentru difuzare, două filme artistice realizate de şi cu minoritatea romă, se va implica în editarea unei cărţi de bucate, în expoziţia de fotografie, va participa la spectacolele de dans şi poezie şi la parada costumelor tradiţionale. Ca organizaţie non-guvernamentală, Asociaţia “Pro Roma” militează pentru promovarea valorilor morale, respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale minorităţii rome, a drepturilor economice, sociale şi culturale ale romilor. Membrii fondatori ai organizaţiei sunt activişti romi şi ne-romi, cu experienţă în elaborarea şi implementarea de proiecte/programe adresate comunităţilor de romi, în realizarea şi implementarea de campanii de informare şi conştientizare a membrilor comunităţilor cu romi. Asociaţia are drept obiectiv reducerea decalajelor educaţionale şi socio-economice între populaţia romă şi ne-romă.