Finanțator

Home Finanțator

Finanțatorul proiectului

Granturile SEE oferă finanţare pentru 16 state membre UE din Europa Centrală, de Est şi de Sud. Un buget de 1,79 miliarde de euro a fost alocat în cadrul granturilor acordate de SEE şi Norvegia pentru perioada de programare 2009-2014. Finanţarea nerambursabilă pentru proiectul “Istoria minorităţilor – o abordare cultural-artistică a diversităţii” este acordată în cadrul asistenţei puse la dispoziţia României prin Granturile SEE de către statele donatoare – Norvegia, Islanda şi Liechtenstein – şi este destinată proiectelor care propun valorificarea şi promovarea diversităţii culturale din România în context european.

Programul PA17/RO13 “Promovarea diversităţii în cultură şi artă în cadrul patrimoniului cultural european” beneficiază de o alocare financiară totală de 8.022.059 milioane de euro şi reprezintă, în acest moment, una dintre cele mai importante surse de finanţare la îndemâna sectorului cultural din România. Programul este implementat de Ministerul Culturii din România, prin Unitatea de Management a Proiectului (UMP), în calitate de Operator de Program, în parteneriat cu Consiliul Artelor Norvegia (Arts Council Norway), în calitate de Partener de Program din statele donatoare. Prin intermediul granturilor SEE şi norvegiene, România va beneficia de finanţare nerambursabilă în valoare totală de aproximativ 306 milioane de euro.

Fondurile sunt distribuite prin 22 de programe în cadrul cărora vor fi dezvoltate proiecte în următoarele domenii: protecţia mediului, societate civilă şi îmbunătăţirea condiţiilor sociale pentru populaţia romă, justiţie şi afaceri interne, sănătate, cercetare şi cultură.