Lansarea monografiei istorice „Iași – oraș al diversității”

Iaşi – oraş al diversităţii culturale

Perioada de cercetare istorică a proiectului „Istoria minorităţilor – o abordare cultural artistică a diversităţii”, iniţiat de Primăria municipiului Iaşi în colaborare cu Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” şi Asociaţia „Pro Roma” s-a încheiat cu lansarea cărţii „Iaşi – oraş al diversităţii”. Volumul este rezultatul cercetării unei echipe de istorici şi cercetători coordonaţi de Laurenţiu Rădvan, pe o perioadă de 6 luni. Lansarea cărţii, tipărită într-un tiraj de 250 de volume, a avut loc la Muzeul Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi, în prezenta celor 6 autori ai cărţii, a rectorului Universităţii şi a viceprimarului Daniel Mătăsaru. Tema principală a cărţii o reprezintă diversitatea culturală a Iaşului şi cuprinde 6 capitole.

IMG_0830

Evoluţia etniilor de la începuturile oraşului şi până la căderea regimului comunist

Prima comunicare din carte aparţine prof. univ. dr. Laurenţiu Rădvan şi cercetătorului ştiinţific dr. Dan Dumitru Iacob şi poartă titlul „Începuturile oraşului Iaşi şi minorităţile din perioada sec. XV – începutul sec. XIX”. Prof. univ. dr. Petronel Zahariuc a susţinut comunicarea intitulată „Istorie şi cultură în Iaşii secolelor XVI-XVIII”, în care a pus accent pe aspecte ce privesc diversitatea culturală din Iaşi în perioada respectivă, pe învăţământul în limbi şi cu profesori străini, pe şcoala domnească a lui Vasile Lupu şi altele.

Perioada interbelică este tratată şi în capitolul realizat de conf. univ. dr. Lucian Leuştean, intitulat „Diversitate etnică şi confesională la Iaşi în perioada interbelică”. Lector univ. dr. Ionuţ Nistor s-a axat pe tema „Străini/minoritari in Iaşi la cumpăna secolelor XIX – XX”, în care s-a prezentat evoluţia minorităţilor din Iaşi, altele decât minoritatea ebraică, în perioada de după unirea Principatelor din 1859 şi până la primul război mondial. Urmând cronologia istorică, arhivist dr. Cătălin Botoşineanu s-a ocupat de „Şcolile minorităţilor din Iaşi în perioada interbelică, tratând accesul la cultură şi învăţământ al minorităţilor din Iaşi în perioada interbelică. Ultimul capitol îi aparţine cercetătorului ştiinţific dr. Dorin Dobrincu, care s-a ocupat de „Minorităţi etnice şi religioase în Iaşi, 1944-1989”.

Cu toate că astăzi oraşul nu mai cunoaşte existenţa unor grupuri minoritare consistente, comunicările din carte au accentuat specificul multi-etnic ce a caracterizat Iaşii de-a lungul celor şase secole de existenţă. În carte s-a subliniat faptul că minorităţile au adus o contribuţie importantă atât la societatea şi economia locală, cât şi în plan cultural. În majoritatea cazurilor, relaţiile dintre autohtoni şi oamenii veniţi din afară şi împământeniţi aici au fost de bună coabitare și colaborare. Noii veniţi s-au integrat în societatea oraşului, dar şi-au păstrat şi specificul etnic şi religios, cel mai adesea biserica (catolică, armeană, lipovenească, protestantă) sau sinagoga, alături de şcolile confesionale, reprezentând centrul comunităţii şi nucleul care asigura identitatea în timp a grupurilor minoritare.

IMG_0900  IMG_0892

Proiectul „Istoria minorităţilor –  o abordare cultural artistică a diversităţii” este finanţat printr-un Grant oferit de Norvegia, Islanda, Liechtenstein şi Guvernul României, prin Mecanismul Financiar SEE 2009-2014.

Nu exista comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *